Tag Archives: kiểm tra đơn hàng

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng vận chuyển đơn hàng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG NEW ZEALAND

Mua hàng NZ xin chào anh, chị và các bạn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn anh/chị và các bạn kiểm tra tình trạng vận chuyển đơn hàng khi mua hàng tại Mua hàng NZ. Sau khi chúng tôi gửi hàng tới địa chỉ mà anh/chị cung cấp tại phiếu thanh toán, chúng tôi…