Về chúng tôi

Sau nhiều năm học tập, sinh sống và làm việc tại Úc và New Zealand, chúng tôi có dịp được tiếp cận với rất nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe sản xuất tại đây. Chúng tôi đã dùng và mua tặng người thân những sản phẩm tốt nhất, sau một thời gian sử dụng thì hiệu quả rõ rệt. 

Chúng tôi nghĩ, tại sao mình không làm gì đó để nhiều người ở Việt nam có thể tiếp cận được các sản phẩm tốt đến từ các nước phát triển, điều mà người dân ở New Zealand và Úc dễ dàng mua được.

Vậy là ý tưởng Mua hàng NZ ra đời.

Mua hàng NZ được quản lý bởi Cuộc sống NZ – cổng thông tin tổng hợp về cuộc sống tại New Zealand.